👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4 - Ekologi (växter, träd, ekosystem, näringskedjor och näringsvävar)

Skapad 2018-10-24 15:36 i Åledsskolan Halmstad
Biologi - Naturen. blommor och träd och vad som är livsnödvändigt för dem. Samspelet i naturen och mellan naturen och människan. Vad behöver växter för att leva? Hur blir växter till? Varför behöver människan växter för att överleva? Vilka är några av våra vanligaste växter och träd och hur känner vi igen dem. Vad är en Näringskedja,Näringsväv och ett Ekosystem Dessa frågor och några till ska vi få svar på under terminens första del
Grundskola 4 Biologi Kemi

Biologi - Ekologi + våra växter och träd

NIVÅ 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda anpassade kunskaper i biologi för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta)
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan skapa egna texter och andra redovisningsformer, samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda anpassade kunskaper i biologi för att ta ställning i frågor som rör biologi
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra anpassade systematiska undersökningar i biologi
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt.
Använda anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom biologin
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Benämner, jämför och beskriver olika växter och träd och vad som karakteriserar olika arter
Du kan namn på några vanliga växter och träd i vår närhet och kan göra jämförelser av dessa på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan namn på några vanliga växter och träd i vår närhet och kan göra jämförelser av dessa på ett i väl fungerande sätt med hjälp av ämnesspecifika ord.
Du kan namn på några vanliga växter och träd och kan jämföra och beskriva dessa på ett mycket väl fungerande sätt med hjälp av biologins uttrycksformer