Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - biografi. En vanlig människa i Partille

Skapad 2018-10-25 13:14 i Vallhamra skola Partille
En matris i tre steg som bedömer genretillhörighet samt språklig färdighet
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Partille Johnny
https://www.expressen.se/noje/johnny-hetast-pa-natet/ En stil som behöver utvecklas./ Therese
Petra Mede
https://en.wikipedia.org/wiki/Petra_Mede Kompetent, utvecklat många kvalitéer./ Therese
Isabella Guldén
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Gulld%C3%A9n Toppklass, välutvecklat, anpassat efter situation så att det är ett nöje för publiken./Therese
Genremedvetenhet
Texten har inslag av en biografi
Texten är en biografi. Du håller dig i princip till genren.
Du håller dig till genren.
Beskrivningar
Enkla beskrivningar av viktiga miljöer och om personen.
Utvecklade och välformulerade beskrivningar av viktiga miljöer och om personen
Välutvecklade beskrivningar med tydliga detaljer om miljöer och om personen

Struktur

Partille Johnny
https://www.expressen.se/noje/johnny-hetast-pa-natet/ En stil som behöver utvecklas./ Therese
Petra Mede
https://en.wikipedia.org/wiki/Petra_Mede Kompetent, utvecklat många kvalitéer./ Therese
Isabella Guldén
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Gulld%C3%A9n Toppklass, välutvecklat, anpassat efter situation så att det är ett nöje för publiken./Therese
Uppbyggnad - Fokus
Enkel struktur, t.ex. en början och ett slut som passar till ämnet
Relativt komplex uppbyggnad använder till exempel citat, tillbakablick, eller andra berättartekniska medel.
Komplex uppbyggnad som innehåller väl valda berättarargrepp med tydliga samband genom hela texten. En text med en röd tråd.

Språk

Partille Johnny
https://www.expressen.se/noje/johnny-hetast-pa-natet/ En stil som behöver utvecklas./ Therese
Petra Mede
https://en.wikipedia.org/wiki/Petra_Mede Kompetent, utvecklat många kvalitéer./ Therese
Isabella Guldén
https://sv.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Gulld%C3%A9n Toppklass, välutvecklat, anpassat efter situation så att det är ett nöje för publiken./Therese
Ordval
Använder ett enkelt språk.
Relativt god språklig variation när det gäller ordval/ordförråd
God språklig variation när det gäller ordval/ordförråd
Meningsbyggnad
Mestadels korta meningar Gör dock försök till enkel textbindning tex med kommatering eller sambandsord (och, men, vilket)
Utvecklad textbindning. Använder kommatering relativt korrekt samt har variation i meningsbyggnaden.
Välutvecklad textbindning med god kännedom om de språkliga normerna samt skrivregelerna
Stavning
Genomgående stavfel på även vardagliga ord
Stavfel förekommer
Få stavfel
Stycken
Delar inte in texten i stycken
Delar in i några stycken
Välfungerande styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: