Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NARRATIV TEXT åk 4

Skapad 2018-10-28 19:32 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Detta är en matris utifrån kunskapskravets olika delar i svenska. Denna gäller berättande text och kan användas under hela mellanstadiet. Matrisen har fyra nivåer, varav en ligger under kravet för godtagbara kunskaper.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

I den här matrisen får du din bedömning av fabeln, som du själv har skrivit.

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av läraren en i huvudsak fungerande fabel.
Du följer delvis instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en fabel.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en fabel.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en fabel.
Inledning
Vem? Var? När?
Din fabel saknar en inledning, eller har en mycket kort som saknar flera delar.
Din fabel har en inledning. Den är kortfattad och svarar på de flesta av frågorna; Vem? Var? När?
Din fabel har en inledning. Den är lite längre, har med några beskrivningar och svarar på frågorna; Vem? Var? När?
Din fabel har en inledning. Du har svarat på frågorna; Vem? Var? När? Dessutom beskriver du och sätter in läsaren i sammanhanget.
Händelser
Vad händer i din berättelse?
Du har skrivit några meningar där du skriver vad som händer.
Du räknar upp händelser i din berättelse, och beskriver några saker.
Du skriver mer om händelserna genom att berätta en del om dem. Du skriver en del om hur personerna upplever det som händer.
Du skriver utförligt om händelserna i berättelsen genom att beskriva och gestalta vad personerna är med om.
Dialog
Om du inte har skrivit en dialog är inget ifyllt här.
Du skriver en dialog, men skriver inte repliker. Du skriver en dialog med hjälp.
Du skriver en dialog, som delvis skrivs korrekt, med talstreck och sägesverb.
Du skriver en dialog, som i det stora hela skrivs korrekt med talstreck och sägesverb.
Dialogen du har skrivit är korrekt, med talstreck och sägesverb, vilka är varierade.
Lösning/avslutning
Din fabel är inte klar.
Det är inte helt klart att din fabel är slut.
Din fabel har ett avslut.
Du har skrivit ett tydligt avslut på din fabel.
Stor bokstav och skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav. Du får hjälp med att sätta ut stor bokstav och punkt.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe.
De flesta meningar har stor bokstav, punkt. Du börjar använda dig av kommatecken.
Alla meningar har stor bokstav och punkt. Kommatecken är rätt utsatt på några ställen.
Stavning
Du har många stavfel i det du skriver och du tar inte reda på hur orden ska stavas.Du använder inte rättstavningsprogrammet.
Du har ganska många stavfel men de stör inte förståelsen. Ibland använder du rättstavningsprogrammet i datorn.
Du kan stava många ord och känner dig säker på att det är rätt. Du använder rättstavningsprogrammet för att stava rätt.
Du stavar alltid rätt.
Tempus
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform.
Du skriver oftast i samma tempus och kan rätta med lite hjälp.
Du har enstaka tempusfel i din text.
Hela din text är skriven i samma tempus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: