Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3 Eiraskolan

Skapad 2018-10-29 11:14 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Idrott och hälsa åk 3
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Ännu ej godtagbar
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Hänsyn och säkerhet
Visa hänsyn till kamraterna samt arbeta på idrotten på ett säkert sätt.
  • Idh  1-3
Eleven har svårt för att arbeta på ett säkert sätt och har svårt för att visa hänsyn och respekt.
Eleven arbetar ibland på ett säkert sätt och visar ibland hänsyn och respekt.
Eleven arbetar alltid på ett säkert sätt och visar alltid hänsyn och respekt.
Lekar och dess regler
Lyssna, delta och följa regler och instruktioner.
  • Idh  1-3
Eleven deltar oftast inte i lekar och grovmotoriska rörelser.
Eleven deltar oftast i lekar och rörelse. Eleven följer ibland reglerna i lekar och grovmotoriska rörelser.
Eleven deltar alltid i lekar och rörelse. Eleven följer alltid reglerna i lekar och grovmotoriska rörelser.
Takt och rytm
  • Idh  1-3
Eleven deltar oftast inte i olika lekar med takt och rytm.
Eleven deltar oftast i olika lekar med takt och rytm.
Eleven deltar alltid i olika lekar med takt och rytm och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Orientering
Hitta i skolans närhet med hjälp av bl.a. kartor
  • Idh  1-3
Eleven kan inte orientera sig på skolgården och dess närhet med hjälp av kartor.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig på skolgården och dess närhet med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig på skolgården och dess närhet med hjälp av kartor.
Nödsituationer
Känna till risker på land och kring vatten, sommartid och vintertid. Grundkunskaper i hur man handlar i nödsituationer
  • Idh
  • Idh  1-3
Deltar inte i tillräckligt hög grad i denna undervisning.
Deltar i tillräckligt hög grad i denna undervisning.
Hälsa och livsstil
Kunna tala om hur det känns när man gör något med kroppen. Känna till allemansrättens grunder.
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Deltar inte i tillräckligt hög grad i dessa aktiviteterna.
Deltar i tillräckligt hög grad i dessa aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: