Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Religion, fornskandinavisk och samisk religion, livsviktiga frågor och etik

Skapad 2018-10-29 14:07 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Lärandematris i religion för att utveckla kunskaper om fornskandinavisk och samisk religion, livsviktiga frågor och etik.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Lärandematris i religion för att utveckla kunskaper om fornskandinavisk och samisk religion, livsviktiga frågor och etik.

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Jag
  • Re  E 6
Vet vilket urfolk som lever i Norden och vad den del av Skandinavien kallas som de ser som sitt område. Kan berätta om det som utmärker ett urfolk och deras gemensamma religioner
Jag
Vet hur urfolket i Norden levde förr i tiden Vet vilka tre delar urfolket i Norden delade upp världen i. Kan beskriva vad en nåjd kunde göra och vad var det för sak han ofta hade till sin hjälp? Kan också beskriva vad en sejt är. Känner till någon gammal berättelse från urfolket i Norden
Jag
Vet vad ordet fornnordisk betyder. Kan berätta om några fornnordiska gudar. Kan förklara ordet blota och varför det var viktigt för fornnordiska människor att blota. Kan nämna några spår från den gamla fornnordiska religionen som finns kvar i Sverige än idag, jag kan ge flera exempel.
Jag
  • Re  E 6
Vet vad som menas med livsåskådning och kan berätta enkelt om min livsåskådning, vad jag tycker är viktigt i mitt liv.
Vet vad som menas med livsåskådning och kan berätta något mer ingående om min livsåskådning, vad jag tycker är viktigt i mitt liv och varför jag tycker det är viktigt.
Vet vad som menas med livsåskådning och kan berätta något fördjupat om min livsåskådning, vad jag tycker är viktigt i mitt liv och varför jag tycker det är viktigt.
För resonemang som är...
enkla ...till viss del för resonemanget framåt
utvecklade ...för resonemanget framåt
välutvecklade och nyanserade ...för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Jag
  • Re  E 6
kan prata enkelt om identitet, vänskap, livet, döden och om vad det innebär att göra gott.
Kan utveckla mina tankar och resonemang om identitet, vänskap, livet och döden och om vad det innebär att göra gott.
Kan utveckla mina tankar och resonemang och fördjupa mina funderingar om identitet, vänskap, livet och döden och om vad det innebär att göra gott.
För resonemang som är...
...om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
enkla
utvecklade
välutvecklade
Jag
  • Re  E 6
Vet vad några av orden etik, moral, regler, normer, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet betyder.
Vet vad orden betyder och kan sätta in orden etik, moral, regler, normer, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet i ett sammanhang.
Kan sätta in orden etik, moral, regler, normer, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet i ett sammanhang och jag kan komma på egna tankar kring begreppen.
Använder några etiska begrepp på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt fungerande sätt
väl fungerande sätt
  • Re  E 6
kan söka information om urfolk, fornnordiska gudar eller livsfrågor med hjälp av minst en källa och berätta varför jag valde källorna.
kan söka information om urfolk, fornnordiska gudar eller livsfrågor med hjälp av minst två källor och berätta varför jag valde källorna.
kan söka information om urfolk, fornnordiska gudar eller livsfrågor med hjälp av minst tre källor och berätta varför jag valde källorna.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: