Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris muntlig framställning åk 6

Skapad 2018-10-29 14:40 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundmatris för muntlig framställning
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Klarar väl att hålla sig till ämnet.
Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativ god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva).
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva).
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Kommunikationsstrategier
SvA
Använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva).
Använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva).
Använder väl fungerande kommunikations- strategier för att göra sig förstådd (sva).
Övergripande
Din muntliga redovisning visar att du har kommit ett stycke i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit långt i din utveckling att tala inför andra.
Din muntliga redovisning visar att du har kommit mycket långt i din utveckling att tala inför andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: