Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris religionskunskap

Skapad 2018-10-30 11:03 i Ättekullaskolan Helsingborg
en matris för religionskunskap
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Judendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om Judendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om Judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om Judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Islam
Eleven har grundläggande kunskaper om Islam och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om Islam och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om Islam och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Hinduism och Buddhism
Eleven har grundläggande kunskaper om Hinduism och buddhism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om Hinduism och Buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om Hinduism och Buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Analyser och reflektera.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Muntliga redovisningar
Eleven kan utföra enkla redovisningar för mindre grupp eller klass. Eleven använder tekniska hjälpmedel på ett enkelt sätt. Eleven tar hjälp av stödord och text.
Eleven kan utföra utvecklade redovisningar för halvklass eller klass. Eleven använder tekniska hjälpmedel på ett utvecklat sätt. Eleven tar hjälp av stödord.
Eleven kan utföra avancerade redovisningar för helklass eller stor grupp. Eleven använder tekniska hjälpmedel på ett avancerat sätt. Eleven tar lite hjälp av stödord.
Ansträngning på lektionen
Eleven kommer i tid, lämnar in sin mobil och anstränger sig på lektionerna. Eleven gör sina uppgifter och visar att hen kan ta ansvar för sina studier.
Eleven kommer i tid, lämnar in sin mobil och anstränger sig på lektionerna. Eleven gör sina uppgifter och visar att hen kan ta ansvar för sina studier. Eleven är aktiv på lektionerna och visar att hen vill lära sig.
Eleven kommer i tid, lämnar in sin mobil och anstränger sig på lektionerna. Eleven gör sina uppgifter och visar att hen kan ta ansvar för sina studier. Eleven är aktiv på lektionerna och visar att hen vill lära sig. Eleven har även en kommunikation med sin lärare om vad som behövs för att utveckla sina studier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: