👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till tema vatten

Skapad 2018-10-30 15:26 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för temat vatten.
Grundskola 3 Kemi Svenska Biologi Matematik Bild Fysik Musik NO (år 1-3)
Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du förstår instruktioner och samarbetar med lärkamrater
Med stöd av pedagog lyssnar du på instruktioner och genomför uppgifterna. Du försöker samarbeta med lärkamrat/er.
Du lyssnar på instruktioner och genomför uppgifter i samarbete med lärkamrat/er.
Du lyssnar på instruktioner, samarbetar med lärkamrat och redovisar uppgiften muntligt eller i skrift med hjälp av ämnesspecifika begrepp
Formulera en hypotes
  • NO  1-3
Du ställer en enkel hypotes med stöd av pedagog.
Du ställer en enkel hypotes.
Du ställer en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker i tal och/eller skrift.
Jämföra resultaten av din undersökning med din hypotes
  • NO  1-3
Med stöd av pedagog ser du likheter/skillnader mellan din hypotes och resultatet,till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader mellan din egen hypotes och resultatet, till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isen skulle smälta och det gjorde den. Alltså är det mer än noll grader i klassrummet".
Dokumentation i no-bok och lärlogg
  • NO  1-3
Du dokumenterar, med stöd av pedagog en undersökning och några fakta i din no-bok och skoldagbok.
Du dokumenterar dina undersökningar och kunskaper i din no-bok och i din skoldagbok både med text och bild.
Du gör en tydlig dokumentation av dina undersökningar och kunskaper med förklarande bilder, egna ord samt med naturvetenskapliga begrepp i din no-bok och i skoldagboken
Förstå vattnets egenskaper i de olika formerna, fast, flytande och gas.
  • NO  1-3
  • NO  1-3
Med stöd av pedagog/lärkamrat visar du att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, flytande, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du visar att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader.
Förstå olika materials egenskaper när de blandas med vatten.
  • NO  1-3
  • NO  1-3
Med stöd av pedagog/lärkamrat finns du med i experimentet "flyta - sjunka"
Du genomför experimentet "flyta - sjunka" genom att samarbeta och vara delaktig.
Du samarbetar och genomför experimentet "flyta - sjunka". Du försöker påverka så att alla blir delaktiga. Du drar slutsatser av experimentet.
Förstå varför vatten är livsviktigt
  • Gr lgr11
  • Gr lgr11
Du kan till viss del med stöd av pedagog redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan till viss del redogöra med hjälp av tre naturvetenskapliga begrepp varför allt levande behöver vatten.
Du kan med mer än fem naturvetenskapliga begrepp tydligt redogöra varför allt levande behöver vatten.