Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-10-30 16:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris för arbetsområdet Organisk kemi
Grundskola 9 Kemi

Lägre
------------------------->
Högre
Laborationer
Planering av laborationer
Bidrar till att formulera egna planeringar som det går att följa och laborera efter.
Formulerar egna planeringar som efter någon bearbetning går att följa och laborera efter.
Formulerar egna planeringar som går att följa och laborera efter.
Laborationer
Genomförande av laborationer
Utför laborationer med färdiga instruktioner, på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Utför laborationer med färdiga instruktioner, på ett säkert och fungerande sätt.
Laborationer
Dra slutsatser
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en enkel slutsats.
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en utvecklad slutsats och kopplar ihop slutsatsen till viss del med naturvetenskapliga teorier.
Svarar på frågeställningen med hjälp av sitt resultat, drar en väl utvecklad slutsats och kopplar ihop slutsatsen med naturvetenskapliga teorier.
Laborationer
Felkällor och förbättringar av laborationen.
Hittar enkla felkällor kopplade till resultatet och kan bidra med förslag hur laborationen kan förbättras.
Hittar specifika felkällor kopplade till resultatet och ger förslag på hur laborationen kan utvecklas.
Kunskaper
Förmågan att förklara och ge exempel med hjälp av fysikaliska begrepp.
Har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva och då ibland med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar att du vet att kolväten är fossila bränslen, samt fossila bränslens påverkan på miljön. Kan redogöra för de flesta av stegen i kolets kretslopp)
Har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband, ofta med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar djupare kunskaper om hur kolväten är uppbyggda. Visar på samband som fotosyntes och cellandning och hur de är en del av kolets kretslopp. Kan göra ett val mellan två bränslen med en enkel motivering.)
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på generella samband med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar förståelse för varför vissa bränslen påverkar växthuseffekten mer än andra genom att ta stöd av t.ex. kolets kretslopp, visar tydligt sambandet mellan vårt sätt att leva och den förstärkta växthuseffekten.)
Resonemangsförmåga
Förmågan att resonera i flera led och visa på orsaker, konsekvenser och åtgärder.
Redogör någon orsak och ett par konsekvenser och åtgärder med den förstärkta växthuseffekten. Något resonemang är i två led.
Visar att orsaker till förstärkta beror på förbränning av fossila bränslen och kan visa hur vårt levnadssätt orsaker detta med något exempel. Visar på konsekvenser i tre steg och kan ge minst tre åtgärder.
Resonerar på ett välutvecklat sätt i flera led både när det gäller orsaker, konsekvenser och åtgärder. Har med minst två exempel i vårt sätt att leva som orsakar en förstärkt växthuseffekt samt ger minst fyra åtgärder som underbyggs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: