Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext - Lärandematris

Skapad 2018-10-31 11:15 i Gylle skola Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en faktatext
  • Sv  E 9
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Struktur
Rubriker Inledning och avslutning
  • Sv  E 9
Jag har en huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten. Jag har en kortfattad inledning och avslutning.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar.
Struktur
Textbindning, ordval och stavning
  • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt. Jag har några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag stavar orden rätt.
Källor
Söka information och sammanställa
  • Sv  E 9
  • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. Jag citerar och/eller refererar från en källa.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. Jag citerar och refererar från flera källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer.
Källor
Resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Sv  E 9
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t ex när källan är ifrån eller källor som styrker varandra.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t ex när är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: