Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2018-10-31 12:34 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 6

Svenska åk 6

F
E
C
A
Läsa
Läsa med flyt genom att använda lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Läsförståelse Sammanfattning och koppla centrala delar till sammanhanget
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa
Tolka budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk (...)
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk (...)
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk (...)
Läsa
Beskriva läsupplevelsen
(...) samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
(...) samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
(...) samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll (...)
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll (...)
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll (...)
Skriva
Struktur
(...) och i huvudsak fungerande struktur (...)
(...) och relativt väl fungerande struktur (...)
(...) och väl fungerande struktur (...)
Skriva
Språklig variation
(...) samt viss språklig variation.
(...) samt förhållandevis god språklig variation.
(...) samt god språklig variation.
Skriva
Stavning
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
Skriva
Skiljetecken
I texterna använder eleven grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Skriva
Språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
Beskrivningar i berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar (...)
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar (...)
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar(...)
Skriva
Handling
(...) och enkel handling.
(...) och utvecklad handling.
(...) och välutvecklad handling.
Skriva
Sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor (...)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor (...)
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor (...)
Skriva
Källkritik
(...) och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
(...) och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
(...) och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva
Beskrivningar i sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar(...)
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar(...)
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar(...)
Skriva
Egna formuleringar
(...) egna formuleringar (...)
(...) egna formuleringar (...)
(...) egna formuleringar (...)
Skriva
Ämnesspecifika ord och begrepp
(...) och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
(...) och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
(...) och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva
Förstärka och levande göra budskap med estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva
Ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll (...)
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll (...)
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll (...)
Skriva
Bearbeta text utifrån respons
(...) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
(...) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
(...) och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Tala
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Tala
Muntliga redogörelser - struktur
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning (...)
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning (...)
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning (...)
Tala
Muntliga redogörelser - anpassning till syfte och mottagare
(...) och viss anpassning till syfte och mottagare.
(...) och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
(...) och god anpassning till syfte och mottagare.
Språk
Minoritetsspråk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, (...)
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, (...)
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, (...)
Språk
Språkliga varianter inom svenskan
(..) föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (...)
(..) föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (...)
(..) föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (...)
Språk
Jämföra svenskan med närliggande språk
(...) samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
(...) samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
(...) samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: