👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Els Engelska åk 1-3

Skapad 2018-10-31 15:19 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska
år 1-2
år 3
utmaning
Lyssna / Förstå
Du ska utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska.
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag lyssnar och förstår enkla ord, frågor, uppmaningar
Jag förstår sammanhanget i tydligt talad engelska i lugnt tempo Ex. instruktioner, frågor, uppmaningar.
Jag förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska och visar min förståelse genom att agera eller kommentera innehållet
Läsa / Förstå
Du ska utveckla förmågan att läsa och förstå enkel engelsk text.
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Jag kan läsa och förstå några enkla ord. t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Jag läser enkla texter med välbekant innehåll och visar min förståelse genom att agera eller kommentera innehållet
Tala
Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig muntligt. ex. redovisning
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Jag kan själv säga enkla ord och meningar. t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Jag använder fler ord och mer sammanhängande.
Tala / samtala
Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig muntligt. ex. samtal
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp. t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Jag kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Jag ställer frågor och svarar på frågor. Jag berättar om mig själv.
Skriva
Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig skriftligt t.ex. meddelande, text, berättelse.
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag kan skriva av enkla ord. t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Jag kan skriva av engelska meningar.
Jag skriver själv i olika sammanhang
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Du ska utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
 • En
 • En  E 6
Veta något land, mer än England, där man talar engelska.
Kommenterar hur människor lever i engelsktalande länder
Kommenterar hur människor lever i engelsktalande länder och jämför med egna erfarenheter.
Ny aspekt
Strategier för att förstå och bli förstådd
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Använder olika strategier för att förstå och göra mig förstådd. Ex. lyssna efter ord jag förstår, använda kroppen