Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9

Skapad 2018-11-01 15:33 i Hallsta skola Norrtälje
basmatris
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Läsa
Du förstår det viktigaste, vad det handlar om, av innehållet i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet (t.ex. återberätta och svara på frågor)
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i skrift. Du visar din förståelse genom att redogöra för detta på olika sätt och med visst flyt.
Ny aspekt
Lyssna
Du förstår det viktigaste, vad det handlar om, av innehållet i tydligt talat språk. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet (t.ex. återberätta och svara på frågor)
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat språk. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk. Du visar din förståelse genom att redogöra för detta på olika sätt och med visst flyt.
Ny aspekt
Skriva
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i skrift med fraser och meningar (kunna använda de glosor du lärt dig och bilda meningar, beskriva hur något är eller ser ut, samt uttrycka sig i olika tidsformer)
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande i skrift. (tex. Använda vanliga verb och rörelseverb på ett korrekt sätt, välja rätt tempus och göra tydliga och mer utförliga beskrivningar)
Du kan i skrift uttrycka dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande (du ska vara medveten om de språkregler vi har gått igenom och använda dem, särskilt viktigt i skrift där det finns utrymme för att tänka efter)
Ny aspekt
Tala
Du kan i tal formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar (kunna använda de glosor du lärt dig och bilda meningar, beskriva hur något är eller ser ut, samt uttrycka sig i olika tidsformer)
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande i tal. (tex. Använda vanliga verb och rörelseverb på ett korrekt sätt, välja rätt tempus och göra tydliga och mer utförliga beskrivningar)
Du kan i tal uttrycka dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande (du ska vara medveten om de språkregler vi har gått igenom och använda dem)
Ny aspekt
Strategier
Du kan välja någon strategi för lyssnande och läsning (t.ex. gissa sig till vad något betyder).
Du kan i viss utsträckning välja och använda sig av olika strategier för lyssnande och läsning
Du kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser språkliga problem. (du kan sätta in sin kunskap i nya sammanhang, experimentera med språket på ett medvetet sätt och inte bara genom att gissa)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: