Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys

Skapad 2018-11-01 21:39 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Svenska
F
E
D
C
B
A
Innehåll
Kunskapsmålet är inte uppnått för detta kriteriet.
Du kan översiktligt analysera och jämföra Pälsen med Berg som vita elefanter. Du har använt dig av citat/exempel som stödjer dina tankar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan översiktligt analysera och jämföra Pälsen med Berg som vita elefanter utförligt, med välgrundade tankar. Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan översiktligt analysera och jämföra Pälsen med Berg som vita elefanter utförligt, med välgrundade och nyanserade tankar. Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp
Språk och stil
Kunskapsmålet är inte uppnått för detta kriteriet.
Du kan översiktligt analysera och jämföra Pälsen med Berg som vita elefanter. Du har använt dig av citat/exempel som stödjer dina tankar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan översiktligt analysera och jämföra Pälsen med Berg som vita elefanter utförligt, med välgrundade tankar. Du reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språket är stilistiskt säkert och väl anpassat till situationen.
Struktur
Kunskapsmålet är inte uppnått för detta kriteriet.
Texten har en genomtänktdisposition. Innehållet är sammanhängande, relativt klart och överskådligt. Texten är styckeindelad.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Texten har god och väl fungerandedisposition. Innehållet är sammanhängande, klart och överskådligt. Relevanta styckeindelningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Textbindningen fungerar på alla nivåer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: