Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärmusiken historia och genrer

Skapad 2018-11-04 09:59 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi lär oss om hur populärmusiken utvecklats de senaste 100 åren och lär oss särskilja olika genrer från varandra.
Grundskola 7 – 9
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Urskilja och jämföra
Eleven har ännu inte visat eller visat otillräcklig förmåga att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: