Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Endogena och exogena processer

Skapad 2018-11-05 15:32 i Rodengymnasiet Norrtälje
Detta arbetsområde skall ge dig kunskap om vilka processer som bygger upp och bryter ner jordytans utseende.
Grundskola 7 – 9

Detta moment skall ge dig kunskaper om de naturliga processer som påverkar jordytans former och mönster samt hur olika livsmiljöer påverkas av naturens processer.

Rubrik 1

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Nivå 1
Eleven kan resonera om olika ekologiska hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivå 2
Eleven kan resonera om olika ekologiska hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Nivå 3
Eleven kan resonera om olika ekologiska hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 1
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: