👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

faktatexter

Skapad 2018-11-05 16:01 i Söndrumsskolan Halmstad
En matris över elevens förmåga att sammanfatta en faktatext med stöd av stödord.
Grundskola 3 Svenska

Hur vi skriver faktatexter

Faktatexter

målet ej uppnått
har uppnått målet
har uppnått målet mer än väl
Du skriver faktatexter med relevant innehåll
Det fattas stödord och de används heller inte i rätt sammanhang.
Alla stödord används i rätt sammanhang och på ett begripligt sätt.
Alla stödord används och även relevant fakta från undervisningen har fyllt ut texten.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa
Informationen som står i elevtexten stämmer inte överens med ursprungstexten.
Informationen som står i elevtexten stämmer överens med ursprungstexten och återges korrekt.
Informationen stämmer väl överens med ursprungstexten och dessutom har information hämtats från flera olika källor.
Du kan stava många av de ord du använder ofta
Texten innehåller ord som stavas så att bokstäver fattas helt och stavar fel på vanliga småord som används ofta.
De flesta ord i texten stavas korrekt.
Orden i texten är rättstavade, även ord som inte är så vanliga.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken
Texten saknar stor bokstav och punkt på flera ställen och alla meningar är inte fullständiga.
Texten har stor bokstav och punkt nästan överallt.
Texten innehåller stor bokstav och punkt överallt och även kommatecken på rätt sätt.