👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 - pp - Livets utveckling och anpassningar i naturen

Skapad 2018-11-06 09:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matris tillhörande planering med samma namn.
Grundskola 4 – 6 Biologi
------>
------>
------>
------>
Biologiska sammanhang och begrepp
  • Bi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan ge exempel på och beskriva hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper.
Jag har baskunskaper i biologi. Jag visar det genom att ge exempel på och beskriva hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. I mina beskrivningar använder jag biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Jag har goda kunskaper i biologi. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. I mina beskrivningar använder jag biologins begrepp på ett bra sätt.
Jag har mycket goda kunskaper i biologi. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. I mina beskrivningar använder jag biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Människans beroende av och påverkan på naturen
  • Bi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver och påverkar naturen och vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Jag kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver och påverkar naturen. Jag beskriver även vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Jag kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver och påverkar naturen. Jag beskriver även vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Jag kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver och påverkar naturen. Jag beskriver även vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Livets utveckling
  • Bi  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan berätta om livets utveckling och hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Jag kan berätta om livets utveckling och ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag kan berätta om livets utveckling och förklara hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Jag kan berätta om livets utveckling och med hjälp av många detaljer förklara hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.