Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio bedömningsmatris Tal År 8

Skapad 2018-11-06 09:53 i Östra skolan Hudiksvall
Bedömningsmatrisen är den som finns i Prio matematik 8, området TAL.
Grundskola 7 – 9 Matematik
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar inte kunskaper om potenser och positionssystemet.
Eleven visar grundläggande kunskaper om potenser genom att beräkna några av potenserna korrekt. Eleven anger vilken siffra som är entalssiffra i någon av talen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven visar inte kunskaper om metod för att beräkna värdet av en potens.
Eleven har en i huvudsak fungerande metod för att beräkna de uppräknade potenserna korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna värdet av potenser och bestämmer entalssiffrorna. Eleven bestämmer t.ex. "3 upphöjt med 20" genom att beräkna potensen med upprepad multiplikation.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder. Eleven använder sig av mönster för att bestämma entalssiffran i "3 upphöjt med 20" och/eller "3 upphöjt med 99"
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven beräknar de upprepade potenserna och bestämmer entalssiffran i "4 upphöjt med 30" eller "3 upphöjt med 20".
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven bestämmer entalssiffrorna i både "4 upphöjt med 30" eller "3 upphöjt med 20".
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven ser att mönstret för 3-potenserna upprepar sig var 4:e gång och bestämmer även entalssiffran i "3 upphöjt med 99"
Resonemang
För ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring entalssiffran i 4-potenserna eller 3-potenserna. Visar t.ex. att entalssiffran i 4-potenserna alltid är 4 eller 6.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring 4-potenserna och 3-potenserna. Visar t.ex. att "4 upphöjt med 30" slutar på 6 eftersom 4 upphöjt till jämna exponenter slutar på 6.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring "3 upphöjt med 99".
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: