Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier för ej pedagogisk personal ( ex. vaktmästeri) HT 18

Skapad 2018-11-06 12:51 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Medarbetarsamtal

Lönekriterier

Uppfyller ställda krav
Uppfyller väl ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Yrkesskicklighet
Arbetsinsats och arbetsresultat i förhållande till mål och åtagande
Har den kompetens som krävs för att utföra de egna arbetsuppgifterna. Kan använda alla system.
Har mycket goda yrkeskunskaper. Använder alla system effektivt
Har specialistkunskaper inom sitt yrkesområde. Är engagerad och omvärldsspanar inom sitt yrkesområde. Använder alla system effektivt och mycket bra samt tar initiativ till förändringar och förbättringar.
Bemötande
Kommunikation
Bemöter interna och externa kontakter professionellt och korrekt. Kan bedöma vilken information som ska förmedlas, till vilka och på vilket sätt.
Är en god ambassadör för verksamheten. Kan i hög grad bedöma vilken information som ska förmedlas, till vilka och på vilket sätt.
Är en mycket god ambassadör för verksamheten. Kan i mycket hög grad bedöma vilken information som ska förmedlas, till vilka och på vilket sätt. Arbetar aktivt för att förklara t ex orsakerna bakom ett beslut.
Utvecklingsförmåga
Deltar aktivt i pågående förändrings- och utvecklingsarbete.
Tar initiativ och kommer med förslag till lösningar som utvecklar arbetet.
Är drivande i utvecklingsarbetet på den egna enheten och delar med sig av erfarenheter och kunskaper internt och externt.
Ansvarstagande
Ansvarstagande och engagemang för verksamheten
Tar eget ansvar och har ett gott omdöme. Arbetar i enlighet med mål och planer. Levererar resultat i tid. Inser konsekvenserna av fattade beslut.
Verkar aktivt för att fattade beslut genomförs. Använder arbetstiden effektivt. Följer upp och utvärderar det egna arbetet.
Är handlingskraftig och vågar ta och genomföra svåra beslut när verksamheten kräver det. Tar aktivt ansvar för kvaliteten i verksamheten. Engagerar andra i att ta ökat ansvar.
Samarbete
Uppmuntrar andra och ger stöd när behov finns. Bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat. Uppfattas som en god samarbetspartner.
Är lyhörd för andras åsikter och vågar stå för sina egna. Lyfter frågor konstruktivt och i rätt forum.
Lyfter fram och tillvaratar andras idéer, synpunkter och initiativ. Uppfattas som en mycket god och generös samarbetspartner. Fungerar gärna som mentor för mindre erfarna kollegor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: