Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2018-11-06 15:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7

Antiken

Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om ditt fördjupningsområde.
Du har goda kunskaper om ditt fördjupningsområde.
Du har mycket goda kunskaper om ditt fördjupningsarbete.
Orsaker och konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Användandet av historiskt källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Antikens betydelse för vår tid
Du kan se enkla spår av Antiken idag.
Du kan se tydliga och betydelsefylla spår av Antiken idag och föra ett enkelt resonemang om Antikens betydelse för nutiden.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om Antikens betydelse för nutiden och för framtiden.
Källkritik
Du kan på ett enkelt sätt kritiskt granska och värdera minst en källa.
Du kan på ett utvecklat sätt kritiskt granska och värdera olika sorters källor.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring olika källors trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: