👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, multiplikation och division åk 4

Skapad 2018-11-06 16:39 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4
Uppnår målen
Behöver träna mer
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta olika längder.
Du kan växla mellan olika längdenheter.
Du kan namnge olika geometriska figurer.
Du kan rita olika geometriska figurer.
Du kan konstruera mönster.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du ska kunna räkna enkla multiplikationsalgoritmer.
Du ska kunna räkna multiplikations med minnessiffror.
Du ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
Du ska kunna räkna multiplikation med tiotal och hundratal.
Du ska kunna räkna enklare division.
Du kan läsa och förstå textuppgifter.
Du kan med uttryck/uträkningar visa hur du tänker.