Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Fröken Europa"

Skapad 2018-11-07 14:28 i Stadsskogenskolan Alingsås
En bedömningsmatris till arbetsområdet om boken "Fröken Europa"
Grundskola 5 Svenska

Fröken Europa

Ett arbetsområde i svenska med utgångspunkt i den skönlitterära boken Fröken Europa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
Du läser med flyt och använder dig av lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser med gott flyt och använder dig av lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt och använder dig av lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Sammanfatta och kommentera innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer visar du en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommentarer visar du en god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer visar du en mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Beskriva sin upplevelse av det lästa
Du har visat att du till viss del kan tolka och föra till viss del underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra relativt väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Du har visat att du kan tolka och föra väl underbyggda resonemang om budskapet i boken samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevesle av det lästa.
Söka fakta
Svara på frågor där svaret går att hitta i texten
Du hittar oftast svar på de frågor där svaren finns i texten.
Du hittar svar på de frågor där svaren finns i texten.
Du hittar även svar på de frågor där svaren finns på olika ställen i texten.
Skriva svar
Använda skriftspråkets regler i dina svar
Du följer skriftspråkets regler och normer med viss säkerhet när du svarar på frågorna.
Du följer skriftspråkets regler och normer med reativt god säkerhet när du svarar på frågorna.
Du följer skriftspråkets regler och normer med god säkerhet när du svarar på frågorna.
Samtala
Ställa frågor och föra fram egna åsikter
Du deltar relativt aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Du deltar mycket aktivt i de samtal och diskussioner vi haft utifrån bokens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: