Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 (hela kursen)

Skapad 2018-11-07 18:36 i Bernadottegymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1
E
C
A
K1
Muntlig framställning
- Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal och diskussioner. - Eleven kan med viss säkerhet genomföra en muntlig framställning inför en grupp. - Framställningen är sammanhängande och begriplig. - Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven har viss åhörarkontakt. - Eleven kan med viss säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel.
- Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal och diskussioner på ett nyanserat sätt. - Eleven kan med viss säkerhet genomföra en muntlig framställning inför en grupp. - Framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. - Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven har viss åhörarkontakt. - Eleven kan med viss säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
- Eleven kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter i förberedda samtal och diskussioner på ett nyanserat sätt. - Eleven kan med säkerhet genomföra en muntlig framställning inför en grupp. - Framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. - Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven har god åhörarkontakt. - Eleven kan med säkerhet använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
K2
Skriftlig framställning
- Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga och till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
- Eleven kan skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. - Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. - Språket är varierat och delvis välformulerat.
- Skriva argumenterande text och andra texttyper som är sammanhängande, begripliga, väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. - Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. - Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. - Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
K3
Läsförståelse och källhantering
- Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. - Eleven kan skriva egna texter som anknyter till det lästa. - Eleven kan med viss säkerhet värdera och granska källor kritiskt. - Eleven kan tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
- Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. - Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. - Eleven kan med viss säkerhet värdera och granska källor kritiskt. - Eleven kan tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
- Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. - Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. - Eleven kan med säkerhet värdera och granska källor kritiskt. - Eleven kan tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik.
K4
Analys av fiktion
- Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. - Eleven kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk och ge exempel på gemensamma teman. - Eleven kan återge någon iakttagelse och formulera egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
- Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. - Eleven kan reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. - Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk, ge exempel på gemensamma teman. - Eleven kan återge några iakttagelser och formulera välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
- Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. - Eleven kan reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. - Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk, ge exempel på gemensamma teman. - Eleven kan återge några iakttagelser och formulera välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. - Eleven kan relatera innehållet i berättandet på ett relevant sätt till förhållanden som gäller alla människor.
K5
Språklig variation
- Eleven kan göra enkla reflektioner över språklig variation och sambandet mellan talare och kommunikationssituation. - Eleven kan ge exempel på hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. - Eleven kan resonera översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
- Eleven kan göra välgrundade reflektioner över språklig variation och sambandet mellan talare och kommunikationssituation. - Eleven kan ge exempel på och diskutera hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. - Eleven kan resonera översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några former av språklig variation.
- Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över språklig variation och sambandet mellan talare och kommunikationssituation. - Eleven kan ge exempel på och nyanserat diskutera hur språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. - Eleven kan resonera utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: