Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-11-08 11:25 i Tallbackens Freinetskola Freinet
En lärandematris för argumenterande text
Grundskola 4 – 6 Svenska

Argumenterande text

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
INNEHÅLL
...skriver argumenterande texter med begripligt innehåll
  • Sv  E 6
framför en åsikt och har minst ett argument som stödjer åsikten. ... håller mig oftast till ämnet. begripligt
framför en åsikt och har FLERA argument som tydligt stödjer åsikten. ... håller mig till ämnet. relativt tydligt
framför en tydlig åsikt med FLERA argument som stöttas upp av fakta eller det jag själv varit med om. Jag har med minst ett MOTARGUMENT . ...håller mig till ämnet. tydligt
STRUKTUR
...skriver texter med fungerande struktur
  • Sv  E 6
har en röd tråd i min text och min text innehåller: - en rubrik - inledning - argument - avslutning. i huvudsak fungerande
har en röd tråd i min text och min text innehåller: - En tydlig rubrik -Inledning med bakgrund till min åsikt - argument - avslutning ... delar in texten i stycken på något ställe relativt väl fungerande
har en röd tråd i min text och min text innehåller: - En tydlig rubrik - Inledning med bakgrund till min text - argument -motargument -avslutning ... delar in texten i stycken väl fungerande
SAMBANDSORD/BINDEORD
...skriver texter med fungerande struktur
  • Sv  E 6
använder några sambandsord (t.ex: och, men) ....använder några bindeord (t.ex: för det första, sammanfattningsvis) i huvudsak fungerande
använder några OLIKA sambandsord (t.ex: och, men, sedan, fast ....använder några OLIKA bindeord (t.ex: för det första, sammanfattningsvis, på grund av, eftersom ). relativt väl fungerande
använder några OLIKA sambandsord (t.ex: och, men, sedan, fast) använder några OLIKA bindeord (t.ex: för det första, sammanfattningsvis, på grund av, eftersom ). väl fungerande
SPRÅKLIG VARIATION
...skriver texter med språklig variation
  • Sv  E 6
... använder några synonymer så att jag inte behöver upprepa samma ord viss
använder FLERA synonymer eller omskrivningar. ...börjar mina meningar på olika sätt förhållandevis god
använder flera synonymer eller omskrivningar. ...börjar mina meningar på olika sätt ...växlar mellan långa och korta meningar god
SKRIVREGLER
...använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
  • Sv  E 6
sätter oftast ut punkt, utropstecken, frågetecken och stor bokstav på rätt sätt. ... stavar oftast rätt. Mina stavfel stör inte förståelsen. viss säkerhet
sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav på rätt sätt och oftast kommatecken på rätt sätt. ... stavar oftast rätt. Mina stavfel stör inte förståelsen relativt god säkerhet
sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav och kommatecken på rätt sätt Mina stavfel är ytterst få. god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: