Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mats (åk 6, HT 2018)

Skapad 2018-11-08 14:39 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 6 Musik
F
E
C
A
Gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då ........ rytm och tonhöjd.
i någon mån
relativt säkert
med säkerhet
Sjunga och spela
Eleven sjunger eller spelar eleven på något instrument ........ tajming
....i viss mån med....
....med relativt god.... och med relativt passande karaktär
....med god.... och passande karaktär
Instrument
Eleven spelar på något instrument ........ tajming
..i viss mån med....
....med relativt god.... och med relativt passande karaktär
...med god.... och passande karaktär
Slagverksstämma
Eleven kan ...... en enkel anpassad slagverksstämma
spela delar av
spela övervägande delar av
spela
Melodistämma
Eleven kan ...... en enkel anpassad melodistämma
spela delar av
spela övervägande delar av
spela
Basstämma
Eleven kan ...... en enkel anpassad basstämma
spela delar av
spela övervägande delar av
spela
Ackord
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med
några ackord
några ackord med flyt
ackord med flyt
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, ............musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former
bidra till att skapa
skapa
skapa
Resonemang
Eleven kan föra ....... resonemang om eget och andras musicerande.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Upplevelse
Eleven kan uttrycka sig på ett ..... sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Karaktärsdrag
Eleven kan med ...... säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
viss
relativt god
god
Instrument
Eleven kan med ...... säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: