Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 8 18/19

Skapad 2018-11-08 19:46 i Centralskolan Tierp
Matris över kunskapsinnehåll åk 8 i ämnet geografi
Grundskola 8 Geografi

Kunskapsbedömning sker i delmoment och både muntligt och skriftligt visade kunskaper/förmågor bedöms så tänk på att även kunskaper som du visar i träningsuppgifter/diskussioner under lektionstid kan visa på högre nivå. Obs! Träningsuppgifter påverkar aldrig bedömningen negativt i och med att det är TRÄNING och inte bedömning som står i fokus.

Kunskapsbedömning i nuläget kring förmågor som vi hittills arbetat med

Under perioden som vi arbetar med ämnet geografi i åk 8 kommer fokus att ligga på förmågan att använda centrala ord och begrepp (tänk på att använda både ord/begrepp som du kan sedan tidigare och nya ord som du precis lärt dig i både diskussioner och skrivuppgifter) samt: Förmåga 1 = att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen Förmåga 2 = Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen Förmåga 4 = kunskap kring namngeografi (fokus på Nord- och Centralamerika, Sydamerika och Asien i åk 8) Förmåga 5 = Förmåga att värdera olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp
Förmåga att använda centrala ord och begrepp
Du använder några centrala ord och begrepp som t ex förnybar och icke förnybar energi mm i diskussioner och skrivuppgifter och visar att du förstår deras innebörd
Du använder flera centrala ord och begrepp som t ex förnybar och icke förnybar energi i diskussioner och skrivuppgifter och visar att du förstår deras innebörd (förklarar och utvecklar, ger exempel...)
Du använder kontinuerligt centrala ord och begrepp som t ex förnybar och icke förnybar mm i diskussioner och skrivuppgifter och visar tydligt att du förstår deras innebörd (förklarar och utvecklar, ger exempel...)
Förmåga 1
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Du har grundläggande kunskaper kring klimatförändringar samt orsaker till och konsekvenser av förändringarna
Du har goda kunskaper kring klimatförändringar samt orsaker till och konsekvenser av förändringarna
Du har mycket goda kunskaper kring klimatförändringar samt orsaker till och konsekvenser av förändringarna
Förmåga 2
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och för till en viss del underbyggda resonemang om hur t ex naturresurser används i olika delar av världen
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och för förhållandevis komplexa och underbyggda resonemang om hur naturresurser används i olika delar av världen
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och för komplexa och underbyggda resonemang om hur naturresurser används i olika delar av världen
Förmåga 4
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sydamerikas namngeografi
Du har goda kunskaper om Sydamerikas namngeografi
Du har mycket goda kunskaper kring Sydamerikas namngeografi
Förmåga 4
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper kring Nord- och Centralamerikas namngeografi
Du har goda kunskaper kring Nord- och Centralamerikas namngeografi
Du har mycket goda kunskaper kring Nord- och Centralamerikas namngeografi
Förmåga 4
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper kring Asiens namngeografi
Du har goda kunskaper kring Asiens namngeografi
Du har mycket goda kunskaper kring Asiens namngeografi
Förmåga 5
Förmåga att värdera olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar kring klimatförändringar
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda underbyggda förslag på lösningar kring klimatförändringar
Du ger välutvecklade och väl underbyggda underbyggda förslag på lösningar kring klimatförändringar
Förmåga 5
Förmåga att värdera olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Du resonerar kring kring olika energikällor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Du resonerar kring kring olika energikällor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Du resonerar kring kring olika energikällor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: