Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ml- Albanska

Skapad 2018-11-10 12:58 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att läsa på modersmål
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Skriva på modersmål
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du uttrycker dig utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk.
Du uttrycker dig väl utvecklat med relativt god säkerhet i skrift. Du följer grundläggande regler för språkriktighet. Du stavar ord som du ofta använder och gör välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svensk.
Läsförståelse Hur förstår du texten när du läser?
Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du svarar på frågor ganska bra på modersmål . Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har väl bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett väl bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor med väl bra modersmål. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Att göra en bra presentation (Powerpoint)
Du gör en enkel presentation och har några enkla fakta med. De bilder du har med är till viss del adekvata.
Du gör en utvecklad presentation som ger de fakta som behövs. Använder till övervägande del adekvata fakta.
Du gör välutvecklad presentation och har med adekvata fakta som passar till bilderna.
Ny aspekt
Samtala & diskutera
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del under byggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: