Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och Algebra år 9

Skapad 2018-11-11 10:55 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik
E
C
A
Problemlösning
Kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan lösa problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om begreppen samband, funktion, tabell, graf, diagram, koordinatsystem, fast kostnad, rörlig del och kan använda dem i välkända sammanhang, samt på ett enkelt sätt relatera dem till varandra.
Har goda kunskaper om begreppen variabel, ekvation, samband, proportionalitet, funktion, tabell, graf, diagram, koordinatsystem fast kostnad,rörlig del, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd och kan använda dem i bekanta sammanhang, samt på ett utvecklat sätt relatera dem till varandra.
Har mycket goda kunskaper om begreppen variabel, ekvation, samband, proportionalitet, funktion, tabell, graf, diagram, koordinatsystem fast kostnad,rörlig del, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd och kan använda dem i nya sammanhang, samt på ett välutvecklat sätt relatera dem till varandra.
Matematiska metoder
Väljer och använder i huvudsak funderande metoder för att läsa av, tolka och rita egna tabeller och grafer.
Väljer och använder ändamålsenliga metoder för att läsa av, tolka och rita egna tabeller och grafer.
Väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att läsa av, tolka och rita egna tabeller grafer.
Matematiska metoder
Väljer och använder i huvudsak funderande metoder för att beräkna värden i en funktion.
Väljer och använder ändamålsenliga metoder för att beräkna värden i en funktion och göra beräkningar med parenteser.
Väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna värden i en funktion och kan använda räkneregler för parenteser.
Resonemang och kommunikation
Visar större delen av lösningen och använder oftast ett matematiskt språk.
Visar tydliga lösningar och använder ett matematiskt språk.
Visar tydliga och effektiva lösningar med korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: