Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi

Skapad 2018-11-12 09:34 i Hagagymnasiet Borlänge
Prov i sociologiska teorier
Gymnasieskola 3 Socialt arbete
Betyget E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Ny aspekt
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: