Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmens matris till FRIPP

Skapad 2018-11-12 10:07 i Gemensamt i Tanum Tanum
Bedömningen sker på gruppnivå
Grundskola F
Har utvecklat till viss del.
Har utvecklat väl.
Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: