👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - NO år 1-6 inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

Skapad 2018-11-12 11:14 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i NO för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen

Genom undervisning i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen
  • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa
  • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
området ej påbörjat
på väg att uppvisa godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
på väg att uppvisa grund-läggande kunskaper för åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Solen, månen & planeterna
Du kan **medverka** i samtal om solen, månen och planeterna.
Du kan **bidra** till resonemang om solen, månen och planeterna och**medverkar** i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Du kan föra **enkla** resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **väl fungerande** sätt.
Livscykler
Du ger också **enstaka** exempel på växters och djurs livscykler och **bidrar** till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Du ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler och för **enkla** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Du ger också **några** exempel på växters och djurs livscykler och för **välutvecklade** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Vattnets olika former
Utifrån egna iakttagelser kan du **medverka** i samtal om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du **bidra** till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du föra **enkla** resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du föra **välutvecklade** resonemang om vattnets olika former.
Vattnets betydelse
Du **medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Du**medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Du beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **delvis fungerande** sätt
Du beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **väl fungerande** sätt.
Källsortering & återvinning
I samtal om miljöfrågor kan du **bidra** till att ge förslag om hur källsortering och återvinnings kan göras.
I samtal om miljöfrågor kan du **bidra** till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan du föra **enkla** resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan du föra **välutvecklade** resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Kroppsdelar & sinnen
Du kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen.
Du kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Människans hälsa
Utifrån **enstaka** exempel på faktorer som påverkar människans hälsa medverkar eleven i samtal om hälsa och ohälsa.
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** du till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för du **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för du **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.
Pubertet, sexualitet & reproduktion
Dessutom **bidrar** du till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för du **enkla** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för du **välutvecklade** resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Hämta information
Du kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor.
Du kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet
Undersökningar
Du kan **medverka** i att genomföra "enkla" undersökningar.
Du kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Du kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Du kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.