Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allmän matris i SO/NO

Skapad 2018-11-12 13:45 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Matris för år 4-5, SO/NO
Grundskola F
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge exempel, använda fakta
Du ger enstaka exempel för att beskriva eller förklara.
Du kan ge några exempel som stärker dina argument eller förklaringar.
Du använder flertalet relevanta exempel för att stärka dina argument eller förklaringar. Fakta är korrekta.
Använda begrepp
Du använder dig av några begrepp som vi arbetat med. Du skriver om begrepp snarare än med begrepp.
Du använder dig av flertalet begrepp som tillhör ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av begrepp.
Du använder begrepp på ett relevant sätt för att ordna dina texter och förklara ämnet vi arbetar med. Du upptäcker nya begrepp, försöker förstå dem och prövar dess användning.
Förklara: argumentera, resonera, analysera och se samband
Du svarar på frågor. Gör uppgifter. Förklaringarna är enkla på så sätt att de främst består av påståenden som förklaras ibland.
Du förklarar hur saker hänger ihop. Det vill säga dur det ena leder till det andra och kanske till och med det tredje.
Dina förklarngar innehåller "vrid och vänd-moment". Dvs du förklarar "å ena sidan och andra sidan"- perspektivet. Långsiktigheten. Delar och helheter. Olika aktörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: