Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I´m Alive ht -18

Skapad 2018-11-12 16:15 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningskriterier åk 9 enligt kursplanen i Lgr11
Grundskola 7 – 9 Teknik

Allmänna råd:
Försök visa vad du kan i alla lägen genom att delta i diskussioner och var aktiv muntligt under genomgångar.
Ha alltid rätt materiel med dig. Penna, anteckningsbok och övningshäfte/dator är viktiga redskap på varje lektion.
Använd lektionstiden på bästa sätt. Ta anteckningar, ställ frågor och var nyfiken.

På väg!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tekniska lösningar
  • Tk  A 9
Eleven har varit närvarande på lektionerna men bedömnings-underlaget är bristfälligt.
Eleven når målen för nivå 1 med stöd av pedagog.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 6
Teknikutveckling & drivkrafter
  • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Konsekvenser
  • Tk  A 9
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: