Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris idrott och hälsa mellanstadiet

Skapad 2018-11-13 16:08 i Stora Skedvi skola Säter
Här bedöms dina förmågor i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris med nivåstegring i ämnet idrott och hälsa utifrån LGR-11

Rörelseförmåga i lekar spel och idrotter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lagbollspel
Du är på väg mot nivå 1.
Du deltar i de flesta bollövningarna. Du behärskar de elementära färdigheterna och reglerna så att du kan delta i de flesta bollspelen.
Du utför bollövningarna på ett bra sätt. Du deltar i bollspelen med god regelföljning, bra teknink, spelförståelse och taktik.
Du utför bollövningarna på ett mycket bra sätt. Du deltar i bollspelen med en mycket god regelföljning, bra teknik, spelförståelse och taktik.
Lekar
Du är på väg mot nivå 1.
Du deltar med förståelse för lekens karaktär. Du tillämpar regler.
Du deltar med god förståelse för lekens karaktär. Du tillämpar regler och taktik på ett bra sätt.
Du deltar med mycket god förståelse för lekens karaktär. Du använder dig av mycket bra regeltillämpling och taktiska lösningar.
Redskapsgymnastik
Du är på väg mot nivå 1.
Du deltar till viss del i de olika gymnastikaktiviteterna och där visar att du kan variera och anpassa dina rörelse till viss del till aktiviteten. Du rör dig mindre rytmiskt och med bristande balans.
Du deltar i de olika i gymnastikaktiviteterna och där visar god teknik och en god kroppskontroll och balans.
Du deltar i de olika gymnastikaktiviteterna och där visar att du kan variera och anpassa dina rörelser väl till aktiviteten och har en mycket god kroppskontroll, balans och teknik.

Simmkunighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Simmning
Du är på väg mot nivå 1.
Du har vattenvana och kan simma en kortare sträcka på grunt vatten, du har ännu inte klarat simtestet.
Du kan simma kortare sträckor på djupt vatten men har ännu inte klarat simmtestet.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Danser och träningsprogram till musik
Du är på väg mot nivå 1.
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm. Du deltar och visar viss taktkänsla och har förståelse för dansernas steg och rörelser.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Du deltar och dansar oftas i takt och kan dansernas steg och rörelser.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm. Du deltar och dansar alltid i takt och kan dansernas steg och rörelse. Med din säkerhet stärker du din danspartners förmåga.

Hälsa och livstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal kring hälsa Teoretiska kunskaper
Du är på väg mot nivå 1.
Du kan föra enklare samtal om hur du upplever olika rörelsaktiviteter. Du kan några olika träningsformer ( tex konditionsträning) Du skriver enkla förklaringar i boken med korta svar.
Du kan relativt väl samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och hur dessa påverkar hälsan. Du kan förklara hur du ska äta och röra på dig för att få en hälsosam livsstil. du kan beskriva några olika träningsformer (tex konditionsträning) Du skriver förklaringar i boken där du utvecklar dina svar med enklare förklaringar till dina svar.
Du kan på ett tydligt sätt samtala om egna upplevelser av fysisk aktiviteter. Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva sambandet mellan motion, mat och hälsa. Du kan beskriva några olika träningsformer (tex konditionsträning, styrketräning) och hur de påverkar kroppen. Du skriver förklaringar i boken där du utvecklar dina svar med tydliga och djupare förklaringar och motiveringar.
Konditionsträning
Du är på väg mot nivå 1.
Du deltar till viss del i uthållighetsmoment under hela lektionspass.
Du deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektionspass. Du gör ditt bästa vid olika kontitionstester.
Du deltar med hög intensitet i uthållighetsmoment under hela lektionspass. Du visar att du försöker förbättra resultat vid olika konditionstester
Styrka
Du är på väg mot nivå 1.
Du deltar till viss del i styrkemoment under hela lektionspass.
Du deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionspass.
Du deltar med hög intensitet i styrkemoment under hela lektionspass. Du vet hur man tränar upp styrkan i olika muskler och kan ge några exempel.

Friluftsaktiviteter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomföra friluftsaktiviteter
Du är på väg mot nivå 1.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med viss anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med relativt god anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med god anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du är på väg mot nivå 1.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du kan några enkla karttecken och färger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du visar relativt god säkerhet när det gäller att passa kartan samt på oika tecken, färger och väderstreck.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du visar god säkerhet när det gäller att passa kartan samt på olika tecken, färger och väderstreck.

Säkerhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hantera nödsituationer
Du är på väg mot nivå 1.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskp under olika årstider
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskp under olika årstider
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskp under olika årstider
Förebygga skador
Du är på väg mot nivå 1.
Du kan ge enkla beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du kan ge konkreta exempel på tex varför man ska värma upp.
Du kan ge utvecklande beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du kan ge konkreta exempel och förklara på ett utvecklat sätt tex varför man ska värma upp.
Du kan ge välutvecklande beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du ger konkreta exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt tex varför man ska värma upp.

Övriga mål

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utrustning
Du är på väg mot nivå 1.
Du tar ett visst ansvar genom att komma med rätt utrustning.
Du tar ansvar genom att komma med rätt utrustning
Du tar ett stort ansvar genom att komma med rätt utrustning
Samarbete
Du är på väg mot nivå 1.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Säkerhet och hänsynstagande
Du är på väg mot nivå 1.
Du visar till viss del hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada. Du tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Du visar hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada. Du tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Du visar god hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada. Du tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: