Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris del prov A muntlig 2018/2019

Skapad 2018-11-13 16:31 i Tunabergsskolan Uppsala
Bedömningsmatris del prov A muntlig
Grundskola 6

Anpassad matris

Bedömningsmatris del prov A NP muntlig

Matrisen är hållen vag så att den inte avslöjar vad provet handlade om.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad du visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.T ex bråk, procent, addition, multiplikation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du visar kunskap om de efterfrågade begreppet utifrån en bild.
Du visar god kunskap om olika representationer av begreppet.
Du visar mycket god kunskap om begreppet och de relationer begreppet kan visa.
Problemlösning och metod
Kvaliteten på de strategier och metoder som du använder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du använder någon fungerande metod för att jämföra två storheter.
Du använder lämpliga metoder för att jämföra och storleksordna
Du använder strategier i flera steg vid jämförelser eller placering på tallinje.
Resonemang
kvaliteten på dina analyser, slutsatser och reflektioner.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du för enkla resonemang kring bråk utifrån en bild.
Du för utvecklade resonemang kring hur tal kan jämföras eller representeras på olika sätt.
Du för välutvecklade resonemang kring tal vid jämförelse eller placering av på tallinjen
Resonemang
i vilken grad du följer ,framför och bemöter matematiska resonemang.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du bidrar med en fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar
Du bidrar med ideer och förklaringar.........
Du vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning. Hur väl du använder matematiska uttrycksformer ( språk och representation)
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du uttrycker dig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången är möjlig att följa.
Du uttrycker dig med ett lämpligt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: