Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bomerang tillverkning i år 3

Skapad 2018-11-13 17:05 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Vi tillverkar en bomerang i plywood .Vi pratar om australien om dess ur invånare och olika djur.
Grundskola F – 3

vi tillverkar bomerang under 4 veckor vi tränar med lövsåg rasp o fil o sandpapper vi väljer design formar olika uttryck med hjälp av färg o brännpenna.

Rubrik 1

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  1-3   Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3   Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3   Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3   Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3   Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3   Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3   Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  E 6   Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6   I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6   Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6   Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6   Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: