👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9 18/19

Skapad 2018-11-14 08:39 i Centralskolan Tierp
Matris över kunskapsinnehåll åk 9 i ämnet geografi
Grundskola 9 Geografi

Kunskapsbedömning sker i delmoment och både muntligt och skriftligt visade kunskaper/förmågor bedöms så tänk på att även kunskaper som du visar i träningsuppgifter/diskussioner under lektionstid kan visa på högre nivå. Obs! Träningsuppgifter påverkar aldrig bedömningen negativt i och med att det är TRÄNING och inte bedömning som står i fokus.

Kunskapsbedömning i nuläget kring förmågor som vi hittills arbetat med

Under perioden som vi arbetar med ämnet geografi i åk 9 kommer fokus att ligga på förmågan att använda centrala ord och begrepp (tänk på att använda både ord/begrepp som du kan sedan tidigare och nya ord som du precis lärt dig i både diskussioner och skrivuppgifter) samt: Förmåga 1 = att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen Förmåga 2 = Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen Förmåga 4 = kunskap kring namngeografi (fokus på Nord- och Centralamerika, Sydamerika och Asien i åk 8) Förmåga 5 = Förmåga att värdera olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp
Förmåga att använda centrala ord och begrepp
Du använder några centrala ord och begrepp som t ex migration, absolut fattigdom mm i diskussioner och skrivuppgifter och visar att du förstår deras innebörd
Du använder flera centrala ord och begrepp som t ex migration, absolut fattigdom i diskussioner och skrivuppgifter och visar att du förstår deras innebörd (förklarar och utvecklar, ger exempel...)
Du använder kontinuerligt centrala ord och begrepp som t ex migration, absolut fattigdom mm i diskussioner och skrivuppgifter och visar tydligt att du förstår deras innebörd (förklarar och utvecklar, ger exempel...)
Förmåga 1
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Du har grundläggande kunskaper kring t ex utmaningar som kan uppstå i kommuner där befolkningen ökar
Du har goda kunskaper kring utmaningar som t ex kan uppstå i kommuner där befolkningen ökar
Du har mycket goda kunskaper kring t ex utmaningar som kan uppstå i kommuner där befolkningen ökar
Förmåga 2
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen T ex i uppgifter som "Familjeplanering i Kina och Indien", "Elektroniskt avfall" mm
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring befolkningspyramider
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring befolkningspyramider
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang kring befolkningspyramider
Förmåga 3
Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker T ex i uppgifter som "Familjeplanering i Kina och Indien"
Du kan analysera befolkningspyramider på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan analysera befolkningspyramider på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan analysera befolkningspyramider på ett väl fungerande sätt
Förmåga 4
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper kring världens namngeografi
Du har goda kunskaper kring världens namngeografi
Du har mycket goda kunskaper kring världens namngeografi
Förmåga 5
Förmåga att värdera olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling T ex genom resonemang kring de globala målen för hållbar utveckling
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar