Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi växt- och djurlära och Allemansrätten

Skapad 2018-11-14 09:03 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för
Grundskola 4 – 5 Biologi

Matris för åk. 4-5 Fäladsskolan Biologi Växt- och djurlära samt Allemansrätten

Kommentar
Hållplats 1
Hållplats 2
Hålplats 3
Begreppslig förmåga
Kunna använda ord och begrepp som har med ämnet att göra Fråga 4, 5, 6
Du visar att du förstår några begrepp och att du till viss del kan använda dem i samtal och text.
Du visar att du förstår flera begrepp och du använder dem till stor del korrekt i samtal och text.
Du använder och förstår många olika begrepp korrekt.
Metakognitiv förmåga
Reflektera och kunna hitta lösningar. Pröva och ompröva. Lektioner
Du kan med vägledning reflektera över ditt arbete, och med hjälp hitta nya lösningar när det behövs.
Du kan till viss del reflektera över ditt arbete och ibland hitta nya lösningar när det behövs. Du kan till viss del ge omdömen och ha åsikter om olika uppfattningar.
Du reflekterar över ditt arbete och kan hitta nya lösningar när det behövs. Du kan ge omdömen och ha åsikter om olika uppfattningar.
Analysförmåga
Kunna jämföra, se likheter och skillnad, påvisa samband Fråga 1, 2, 3
Du kan på ett enkelt sätt jämföra och se skillnader mellan olika djur och djurgrupper.
Du kan jämföra och se några likheter och skillnader mellan olika djur/ djurgrupper och kan föra enkla resonemang kring det.
Du kan jämföra och se flera likheter och skillnader mellan olika djur/ djurgrupper och kan föra tydliga resonemang kring det.
Procedurförmåga
Kunna planera och genomföra en laboration. Lektioner
Du kan med viss hjälp planera och genomföra en laboration.
Du kan till viss del planera och genomföra en laboration.
Du kan planera och genomföra en laboration inom givna ramar.
Kommunikativ förmåga - skriftligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer Fråga 6
Du kan mycket enkelt redogöra skriftligt för dina tankar och idéer.
Du kan redogöra skriftligt för en del egna tankar och idéer.
Du redogör skriftligt för tankar och idéer samt kan även framföra argument för dina åsikter.
Kommunikativ förmåga - muntligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer Lektioner
Du deltar i muntliga diskussioner och genomgångar endast när du blir tillfrågad.
Du framför ibland egna tankar och idéer och deltar i diskussioner. Du ställer frågor ibland.
Du deltar gärna i diskussioner och kommer med egna tankar, idéer och argument. Du ställer gärna frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: