Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: lärandematris Syror och baser åk 8 2018

Skapad 2018-11-14 14:22 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 9
Grundskola 7 – 9 Kemi

Centralt innehåll Lgr-11:
Syftet med undervisningen i kemi är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:
* använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband * förstå kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner * Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
* Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
* Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
* Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
* Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Det här ska du kunna:
* Ge exempel på starka syror och baser * Ge exempel på egenskaper hos syror och baser samt var du finner dessa i din vardag * Förklara hur pH-skalan fungerar * Ge exempel på några olika sätt att mäta pH * Förklara vilka joner som kännetecknar en syra och en bas * Ge exempel på hur man kan tillverka salter och fakta om några salter * veta vad försurning innebär och hur man förebygger och åtgärdar försurning.

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med välutvecklade motiveringar.
1
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet och förbättring
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
.Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att använda kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara, visa på samband och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om försurning.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om försurning.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om försurning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: