Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DINO-matris beskriva och förklara NO

Skapad 2018-11-14 14:24 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
NO-ämnen förmågorna beskriva och förklara
Grundskola 4 – 6

Rubrik 1

Förmåga att beskriva och förklara
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva eller förklara fenomen och samband i omvärlden. Frågor att ställa till eleverna: • Kan du beskriva vad som händer? • Kan du förklara varför detta händer? • Kan du beskriva/förklara detta mer utförligt? • Kan du försöka använda naturvetenskapliga ord för att beskriva/förklara vad som händer?
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: