Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 kap 1-2

Skapad 2018-11-15 12:18 i Kyrkerörsskolan Falköping
Område:Artimetik och taluppfattning
Grundskola 7 Matematik

Bedömning i matematik kap 1-2 X-boken

Metodförmågan

F
E
C
A
Hur du utför olika typer av beräkningar i de fyra räknesätten
Du har ännu inte lärt dig använda lämpliga metoder
Du utför beräkningar med tal i decimalform med relativt god säkerhet
Du utför beräkningar med tal i decimalform med god säkerhet
Du utför beräkningar med tal i decimalform med mycket god säkerhet

Begreppsförmågan

F
E
C
A
Hur du förstår och kan använda olika matematiska begrepp inom artimetik
Du har ännu inte lärt dig grundläggande begrepp inom artimetik och taluppfattning.
Du känner till och kan använda begreppen med relativt god säkerhet
Du känner till och kan använda begreppen med god säkerhet
Du känner till och kan använda begreppen med mycket god säkerhet

Kommunikationsförmågan

F
E
C
A
Hur väl du redovisar dina lösningar
Din lösningar är ostrukturerade och knapphändiga.
Dina lösningar är till viss del lätta att följa och du har ofta med alla steg.
Dina lösningar innehåller oftast samtliga beräkningar men skulle kunna utvecklas ytterligare med rubriker som förtydligar.
Dina lösningar är väl utvecklade. De är tydligt strukturerade med både rubriker och beräkningar och dessutom helt kompletta.

Problemlösningsförmågan

F
E
C
A
Hur väl du lyckas lösa och förstå problemen
Du har ännu inte utvecklat förmågan att lösa enklare problem inom området.
Du löser enklare problem med viss säkerhet
Du löser enklare problem med säkerhet och svårare problem med viss säkerhet
Du löser svårare problem med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: