Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Spanska 2

Skapad 2018-11-15 12:32 i Hagagymnasiet Borlänge
Bedömningsmatris baserad på kunskapskraven för moderna språk 2 enligt Skolverket.
Gymnasieskola

E
C
A
Förståelse av skriven spanska
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier vid läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning.
Skriflig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi vid skriftligt interaktion
Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förståelse av talad spanska
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid muntlig interaktion
Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Strategier vid förståelse av talad spanska
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Val av medier
Eleven väljer talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Spanskspråkiga världen
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: