Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-18 Hem- och konsumentkunskap

Skapad 2018-11-16 08:27 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
E
C
A
Planering och genomförande av måltider och andra uppgifter som förekommer i ett hem.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Skicklighet i att använda metoder livsmedel och utrustning
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande fungerande sätt.
Motivera dina val med hänsyn till hälsa
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Motivera dina val med hänsyn till ekonomi
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Motivera dina matval ur miljösynpunkt
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Ge omdömen om den egna arbetsprocessen.
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonera kring individuella behov
 • Hkk  7-9
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov.
Resonera kring privatekonomi
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonom
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonom
Resonera kring konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • Hkk  7-9
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonom
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonom
Resonera kring konsekvenser ur miljöperspektiv
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: