Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter, bedömningsmatris, åk 4-6

Skapad 2018-11-16 08:53 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska

Bedömningsmatris argumenterande text - skriv en insändare

Godtagbara kunskaper
Relativt god kunskap
Mycket god kunskap
Når ej kravnivån
Struktur
Texten är ordnad i stycken 1. Rubrik 2. inledning 3. Argument och motargument. 4. Avslutning
I huvudsak fungerande struktur.
Relativt väl fungerande struktur.
Väl fungerande struktur.
Innehåll
* Ämnet presenteras i rubriken och i det första stycket. * Argument och motargument presenteras. *Retoriska knep används
Man kan ana sig till skribentens åsikt. Det finns argument som stödjer åsikten, men de är outvecklade och tunna. Innehåller ett retoriskt knep
Det är relativt tydligt vad skribentens åsikt. Det finns tydliga argument som stöder åsikten. Innehåller två olika retoriska knep
Det är tydligt vad skribentens årsikt är. Det finns utvecklade argument som stöder åsikten Innehåller tre olika retoriska knep
Språk
Viss språklig variation. Viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. (meningsbyggnad).
Förhållandevis god språklig variation. Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet.
God språklig variation. God användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. (stor/liten bokstav, punkt och stavning).
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet.
Helhetsbedömning
Texten visar att eleven till viss del behärskar strukturen och innehållet för argumenterande texter.
Texten visar att eleven relativt väl behärskar strukturen och innehållet för argumenterande texter.
Texten visar att eleven väl behärskar strukturen och innehållet för argumenterande texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: