Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, textila material år 7-8 ht 2018

Skapad 2018-11-17 07:42 i Vallhamra skola Partille
Med utgångspunkt i en matris från slöjdportfolio
Grundskola 7 – 8 Slöjd
Inte ännu nått fram
E
C
A
1
Idé och inspiration = Planering och ritning
Du bidrar ännu inte med någon planering i utvecklandet av ditt slöjdarbete
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att planera, redovisa och utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) planera, redovisa och utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet (SJÄLV) planera, redovisa och utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du SJÄLV SÖKT UPP.
2
Tillvägagångssätt = Val av lämpligt arbetssätt
Du har ännu inte några tankar om syftet med ditt arbete kopplat till teknik, material, funktion eller miljö
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till dina val.
Du väljer (utifrån syfte och miljöaspekter) tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till dina val.
3
Under arbetets gång= Kreativitet under arbetet
Du vet inte än vad du ska göra för att ditt arbete ska bli klart
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer (MESTADELS SJÄLV) handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer (SJÄLV) handlingsalternativ som leder framåt.
4
Skapandet = Arbetsprocessen
Du kan ännu inte följa instruktioner för att skapa slöjdföremål
Du kan på ett ENKELT OCH (IBLAND) GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt skapa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
5
Initiativförmåga = Med framåtanda och driv
Du arbetar ännu inte med något slöjdarbete inom ramen för undervisningen
Arbetar, men ej på eget initiativ!
Arbetar, delvis på eget initiativ!
Arbetar, helt på eget initiativ!
6
Kombinationsteknik = Hur material och hantverkstekniker kan kombineras
Du provar inte ännu olika alternativ i ditt slöjdarbete
Du PRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
7
Hjälpmedel = Verktyg, maskiner och övriga redskap
Du kan ännu inte hantera handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (UTAN HJÄLP) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED PRECISION) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
8
Utvärdering = Du berättar om arbetet från idé till färdig produkt. En sammanfattning av ditt arbete, din arbetsinsats, form, funktion och kvalitet
Du kan ännu inte resonera om din arbetsprocess, alternativt du har ännu inte en färdig process att resonera om, alternativt du har inte tillräckligt god kännedom om slöjdspecifika ord och begrepp
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika ord och begrepp.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD ANVÄNDNING av slöjdspecifika ord och begrepp.
9
Föremålets uttryck = Färg, form, trender och traditioner som har påverkat hur du har skapat ditt arbete
Du har ännu inte några tankar om var inspirationen till dina slöjdalster kommer ifrån.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang (och kopplar dessa till egna erfarenheter, trender och olika traditioner).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: