Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva argumenterande text

Skapad 2018-11-17 17:55 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 6 Svenska
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * en eller flera åsikter framgår * ett eller flera argument, som stödjer åsikten/åsikterna
Relativt tydligt innehåll. * en eller flera åsikter framgår relativt tydligt * ett eller flera utvecklade argument, som stödjer åsikten/åsikterna
Tydligt innehåll. * en eller flera åsikter framgår tydligt * ett eller flera väl utvecklade argument, som stödjer åsikten/åsikterna
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * meningsbyggnaden används med viss säkerhet
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: