Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva beskrivande och förklarande text

Skapad 2018-11-17 17:59 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 6 Svenska
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * Förklarar på ett begripligt och något utvecklat sätt
Relativt tydligt innehåll. * Förklarar på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt
Tydligt innehåll. * Förklarar på ett tydligt och välutvecklat sätt
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex inledning, avslutning, styckeindelningen / styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak korrekt.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: