Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsinggårdsskolan Nya språket lyfter åk 1-3 reviderad 2016.

Skapad 2018-11-18 00:37 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter" 2016.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Skolverkets "Nya språket lyfter". Avstämning C gäller år 3.

1
2
3
4
5
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan komma på saker att skriva om, skriva mitt namn och skriver av bokstäver och ord
Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva till bilder
Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt
Skriva B
Jag kan skriva kortare texter och börjar få flyt i skrivandet
Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur det gjort i andra texter.
Jag skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter.
Avstämning B
Jag förstår det jag läser och märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande , intressant och lärorikt att läsa mina texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Avstämning C
Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: