Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

* Globalisering: Produktion - Handel - Transport * Hållbar utveckling - Klimatförändringar *

Skapad 2018-11-18 17:18 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Geografi
→ → → → → →
→ → → → → →
→ → → → → →
Samspel människan, samhälle och natur
Når inte kunskapskravet
Du har baskunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du resonerar på ett enkelt sätt om orsakerna till och konsekvenserna av klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du resonerar på ett utvecklat sätt om orsakerna till och konsekvenserna av klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du resonerar på ett välutvecklat sätt om orsakerna till och konsekvenserna av klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Når inte kunskapskravet
Du använder geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Når inte kunskapskravet
Du kan resonera på ett enkelt sätt om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
Geografiska mönster för varor och tjänster
Når inte kunskapskravet
Du kan undersöka hur olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. (Geografiska mönster av handel och kommunikation) Du resonerar på ett enkelt sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått. (Orsaker - konsekvenser)
Du kan undersöka hur olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. (Geografiska mönster av handel och kommunikation) Du resonerar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått. (Orsaker - konsekvenser)
Du kan undersöka hur olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. (Geografiska mönster av handel och kommunikation) Du resonerar på ett välutvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått. (Orsaker - konsekvenser)
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Når inte kunskapskravet
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och social frågor om hållbar utveckling. Du ger enkla förslag på vad man kan göra bättre (lösningar) och hur det kan påverka (konsekvenser) människan, samhället och naturen.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och social frågor om hållbar utveckling. Du ger utvecklade förslag på vad man kan göra bättre (lösningar) och hur det kan påverka (konsekvenser) människan, samhället och naturen.
Du kan resonera ekologiska, ekonomiska och social frågor om hållbar utveckling. Du ger välutvecklade förslag på vad man kan göra bättre (lösningar) och hur det kan påverka (konsekvenser) människan, samhället och naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: